صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

پنجشنبه 8 اسفند 1398
اخبار

RSS Feedبرگزاری کارگاه آموزشی توسط مدیریت امور فناوری و کارآفرینی
برگزاری دوره های آموزشی توسط مدیریت امور فناوری و کارآفرینی دانشگاهانتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو