صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400

شرح وظايف و فعاليت های معاونت پژوهشی و فناوری

 • بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي
 • مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه
 • تماس با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي
 • اداره امور واحدهاي پژوهشي تابع و وابسته به دانشگاه
 • همكاري در ارايه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير موسسات
 • همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي موسسات غير دانشگاهي
 • نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه، كتابخانه و بانك هاي اطلاعاتي
 • تهیه برنامه پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارایه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رییسه
 • مدیریت و راهبردهای همکاریهای علمی - پژوهشی با موسسات داخلی و خارجی
 • مدیریت و نظارت بر خرید تجهیزات و توسعه آزمایشگاه های دانشگاه و آزمایشگاه مرکزی
 • برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيات علمي از فرصت مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
 • تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و ارايه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
 • بررسي و ارزيابي فعاليت هاي دانشگاه در چهارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيات رييسه
 • تشويق و كمك به راه اندازي مجلات، واحد هاي پژوهشي و قطب هاي علمي جديد
 • برنامه عملياتي و تقويم فعاليت ها

5244 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو