صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

پنجشنبه 8 اسفند 1398
فرم ها
 فرم گردش کارتعیین امتیاز پژوهشی اعضای هیات علمی
فرم تعهد استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه)
صورت جلسه هزینه های مصرفی اعتبار ویژه پژوهشی
فرم درخواست پرداخت اعتبار پژوهشی در راستای کمک به پژوهش های دانشجوئی (غیر پایان نامه ای)
فرم پیشنهاده طرح تحقیقات داخلی
فرم داوری پیشنهاده طرح تحقیقات داخلی
فرم گواهی ابلاغ طرح تحقیقات داخلی
فرم گزارش پیشرفت کار طرح های تحقیقات داخلی
فرم درخواست تمدید طرح های تحقیقات داخلی
فرم درخواست تایید گزارش نهایی طرح تحقیقاتی داخلی
فرم داوری گزارش نهایی طرح تحقیقاتی داخلی
فرم گواهي تصويب گزارش نهايي و اختتام طرح تحقيقاتي داخلی
فرم پیشنهاد تشکیل هسته پژوهشی
فرم خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل اعتبار پژوهشی

12026 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو