صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400
اهداف و شرح وظایف مدیریت امور فناوری و ارتباط با صنعت

تهیه برنامه راهبردی دانشگاه در بخش فناوری و برای افزایش جذب بودجه پژوهشی از خارج دانشگاه

ایجاد ارتباط و همکاری علمی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل کشور

افزایش جذب اعتبار و تنوع بخشی به روشهای جذب اعتبار با قراردادهای پژوهشی خارج از دانشگاه

برگزاری جلسات منظم و مستمر با مراکز صنعتی و ادارات و شازمانهای دولتی و غیر دولتی

جمع آوری و تهیه اطلاعات لازم در فرصت ها و امکانات پژوهشی مراکز صنعتی و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و انتقال آن به دانشگاهیان

انعقاد و نظارت بر موافقت نامه ها و تفاهم نامه های همکاری با مراکز صنعتی و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی

انعقاد و نظارت بر قرارداد طرح های تحقیقاتی با خارج از دانشگاه ( شامل واحدهای پژوهشی)

امور مربوط به طرح های خارج از دانشگاه

دریافت و انجام سفارشات پژوهشی از طریق دفتر امور فناوری دانشگاه و واحدهای پژوهشی


3210 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو