صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

پنجشنبه 8 اسفند 1398

مدیران معاونت پژوهشی و فناوری

مدیر امور کارآفرینی

دکتر محمدشریف شریف زاده
--
01732251710
01732225989
--

مدیر امور پژوهشی

دکتر محمدرضا ایمان پور
288
01732242439
01732225989
--

مدیر همکاری علمی و بین المللی

دکتر فرهاد خرمالی
284
01732269320
01732225989
--

مدیر آزمایشگاه مرکزی

دکتر حسین یوسفی
--
01732440247
01732225989
--

سرپرست دفتر مجلات

دکتر محمدهادی پهلوانی
--
01732430522
017322430522
--

مدیر کتابخانه و مرکز نشر

دکتر محمدهادی پهلوانی
--
01732443761
01732225989
--

مدیر گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

دکتر بهنام کامکار
340
01732437610
01732225989
--

مدیر مرکز رشد واحدهای فن آور

دکتر سیدرضا هاشمی
255
01732262008
01732240013
--

مدیر کلینیک مادرتخصصی کشاورزی

دکتر محمدرضا ایمانپور
--
01732237542
01732225989
--

4319 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو