صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400

مدیران معاونت پژوهشی و فناوری

مدیر امور کارآفرینی

دکتر محمدشریف شریف زاده
--
01732251710
01732225989
--

مدیر امور پژوهشی

دکتر جاوید قرخلو
288
01732242439
01732225989
--

مدیر همکاری علمی و بین المللی

دکتر فرهاد خرمالی
284
01732245575
01732225989
--

مدیر آزمایشگاه مرکزی

دکتر حسین یوسفی
--
01732440247
01732225989
--

سرپرست دفتر مجلات

دکتر محمدهادی پهلوانی
--
01732430522
017322430522
--

مدیر کتابخانه و مرکز نشر

دکتر محمدهادی پهلوانی
--
01732443761
01732225989
--

مدیر گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

دکتر حمیده علاالدین
--
01732423242
01732437610
--

مدیر مرکز رشد واحدهای فن آور

دکتر سیدرضا هاشمی
255
01732262008
01732240013
--

مدیر کلینیک مادرتخصصی کشاورزی

دکتر جاوید قرخلو
--
01732237542
01732237542
--

4807 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو