صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

دوشنبه 31 تير 1398

مدیران معاونت پژوهشی و فناوری

مدیر امور فناوری و کارآفرینی

دکتر مرتضی خمیری
--
--
--
--

مدیر امور پژوهشی

دکتر محمدرضا ایمان پور
--
--
--
--

مدیر همکاری علمی و بین المللی


--
--
--
--

مدیر آزمایشگاه مرکزی

دکتر حسین یوسفی
--
--
--
--

سرپرست دفتر مجلات

دکتر فرهاد خرمالی
--
--
--
--

مدیر کتابخانه و مرکز نشر

دکتر علی قاسمیان
--
--
--
--

مدیر گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

دکتر بهنام کامکار
--
--
--
--

4090 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو