صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400

اقدام و عمل در دانشگاه کارآفرین

مجموعه آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و فرم ها در حوزه کارآفرینی

گزارش اجلاس شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی معاونان پژوهش و فنآوری دانشگاه ها و مراکز پژوهش و غناوری و پارکهای علم و فهناوری منطقه دو کشود

برنامه راهبردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آشنایی با مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی و گزارش عملکرد دوساله آن

سند دانشگاه کارآفرین

آیین نامه و دستورالمل اجرایی دفتر مجلات دانشگاه

مجموعه مقررات پژوهشی

معرفی محققان و متخصصان دانشگله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1388

کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1387

راهنمای اخذ ویزا جهت شرکت در همایش های خارج از کشور

معرفی دستگاه های آزمایشکاه مرکزی و مجموعه اهداف و مقررات این آزمایشگاه

خلاصه سازی مقررات پژوهشی و مستندسازی فرایندهای اداری پژوهشی

مجموعه اهداف ، فعالیت ها و مقررات پژوهشی

کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1385

کارنامه پژوهشی دانشگاه در سال 1380 و 1381

3742 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو