صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400
 مقدمه

هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی در جهت رفع نیازهای جامعه جزو رسالت های اصلی حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه است. بر این اساس اولویت های تحقیقاتی هریک از گروه های آموزشی دانشگاه تعیین شده استتا اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتهای پژوهشی خود را در راستای اولویت های تحقیقاتی انجام دهند.

اولویتهای تحقیقاتی

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

1- بررسی، شناسایی و جداسازی ژن های دخیل در واکنش سازگار و نا سازگار به بیماریهای مهم (فوزاریم-سپتوریا و ...) در غلاتت و دانه های روغنی

2- ارزیابی پاسخ ژن های دفاعی در واکنش به تنش های زنده و غیر زنده

3- ارزیابی تنوع ژنتیکی غلات و دانه های روغنی به کمک نشانگرهای مولکولی و مورفولوژیک

4- بهبود ژنتیکی صفات مهم زراعی و اصلاحی در گیاهان زراعی و دارویی با استفاده از روش های اصلاحی کلاسیک و نوین

5- مطالعه ژنتیک مقاومت به بیماری ها در گیاهان مهم اقتصادی

6- بررسی مکانیزم های کنترلی (مطالعه پروموتور) واکنش گیاهی زراعی در پاسخ به تنش های محیطی

7- شناسایی دست ورزی ژنتیکی مسیرهای بیوشیمیایی دخیل در سنتز متابولیتهای ثانویه در گیاهان زراعی و دارویی

8- پروژه تولید بذور هیبرید تجاری در گیاهان مهم اقتصادی

9- پروژه تولید محصولات و مواد نو ترکیب و گیاهان تراریخته

اقتصاد کشاورزی

1- امنیت غذایی: تعیین شاخص های بومی و محلی امنیت غذایی با استفاده از شاخصهای ملی و بین المللی

2- تعیین قیمت تمام شده آب کشاورزی در استان گلستان، برآورد عرضه وتقاضای آب در بخش کشاورزی استان

3- تعیین الگوی بهینه مصرف آب کشاورزی در استان گلستان و کشور

4- بررسی سیاست های ملی غذا و مقایسه آنها با سیاست های اتخاذ شده در سایر کشورها

5- بررسی سیاست های مرتبط با منابع طبیعی و بررسی اثرات آنها در سطوح ملی و محلی

6- بررسی سیاست های ملی در رابطه با فن آوری های نوین کشاورزی و مطالعه اثرات این سیاست ها

7- بررسی مزیت نسبی محصولات منتخب استان گلستان و کشور

8- مطالعات مربوط به زنجیره بازار رسانی محصولات منتخب استان گلستان

9- ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری کشاورزی در استان گلستان و کشور و تعیین سیستم مناسب ارزیابی

10- تخمین و تحلیل توابع تولید محصولات منتخب استان گلستان و کشور

11- تحلیل و کنترل ریسک در بخش کشاورزی استان گلستان و کشور

12- تعیین الگوی بهینه کشت در استان گلستان و استان های همجوار

ترویج و آموزش کشاورزی

1- بررسی سازوکارها و تدوین راهبرد توسعه کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کشاورزی

2- بررسی رهیافت ها، ملزومات و راهکارهای توسعه پایدار آموزش عالی کشاورزی در کشور

3- بررسی رویکردها و سازوکارهای مدیریت نظام دانش، فناوری و نوآوری کشاورزی

4- ارزیابی شاخص ها، سطوح، تکنیک ها و الگوهای برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین در کشاورزی

 5- ارزیابی به منظور تدوین سیاست ها و راهبردهای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در ایران

6- رهیافت ها و راهبردهای تعامل مناسب انسان با طبیعت و محیط زیست

7- مسایل و موضوعات اخلاق در کشاورزی

8- طراحی الگوی مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز استان گلستان

9- نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار در نواحی روستایی استان گلستان

زراعت

1- واکنش رشد و عملکرد گیاهان زراعی به تنش های محیطی

2- مدل سازی نمو، رشد و عملکرد گیاهان زراعی

3- مطالعه تاثیر کیفیت بذر بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی

4- مطالعه تاثیر محیط و آفات بر کیفیت بذر گیاهان زراعی

5- بهینه سازی راندمان استفاده از نیتروژن در تولید گیاهان زراعی

6- مطالعه عوامل موثر در پایداری علف کش ها

7- پهنه بندی استان گلستان برای تولید گیاهان زراعی

8- مطالعه مقاومت علف های هرز به علف کش ها و پایش منطقه ای توده های مقاوم

9- ارزیابی تداخل علف های هرز با گیاهان زراعی

10- بهینه سازی الگوی کاشت استانی و منطقه ای گیاهان زراعی

11- مطالعه تاثیر نظام های خاک ورزی بر عملکرد گیاهان زراعی

جنگلداری

1- استفاده از روش های نوین سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در ارزیابی، حفاظت و بهره برداری از جنگل ها

2- پیش بینی احتمال وقوع، ارزیابی اثرات و مدیریت آتش سوزی جنگل ها

3- پایش و ارزیابی جنگل های شمال ایران بر اساس معیارها و شاخص های مدیریت پایدار

4- مدل سازی ارزیابی اثرات رسوبات اسیدی بر پایداری( درازمدت) توان تولیدی جنگل

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

1- کاربرد روش های نوین در حفاظت و احیاء اکوسیستم های جنگلی

2- مدیریت مواد آلی و تنظیم چرخه آب و مواد غذایی در جنگل

3- اصلاح نژاد درختان از طریق دورگ گیری، کشت بافت، اصلاح بذر و نهال، انتخاب پایه و کلون های برتر و مقاوم به تنش های محیطی

4- طبقه بندی رویشگاه های جنگلی بر ویژگی های خاک

علوم باغبانی

1- اهلی سازی گیاهان بومی منطقه و معرفی گونه های جدید دارویی و بررسی سازگاری، تغییرات رشدی و متابولیتی آن تحت تاثیر شرایط آب و هوایی استان گلستان

2- مطالعه کیفی گیاهان دارویی از نقطه نظر کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویه تحت تاثیر عوامل محیطی

3- مطالعه درون شیشه ای گیاهان دارویی و تعیین توانمندیهای متابولیت های ثانویه در کنار بررسی واکنش به شرایط استرس درون شیشه ای

4- اهلی سازی گیاهان زینتی بومی منطقه

5- تکثیر گیاهان زینتی سخت تکثیر

6- بومی سازی طرح های نوین فضای سبز و گیاهان پوششی دراستان گلستان

7- مطالعات نا سازگاری زیتون و علل عدم باردهی آن در استان گلستان

8- شناسایی روابط صفات و نقش لوکوس های کیفی صفات در درختان میوه

9- مطالعه ژنتیکی، اکوتیپی ذخیره های ژنتیکی گلابی ایران

10- بهینه سازی ریز ازدیادی در پایه های درختان میوه و پایداری در مقابل تنش ها در محیط درون شیشه ای

11- مطالعه جوانه زنی و رفع رکود بذرهای  درختان میوه در محیط درون و برون شیشه ای

12- تحقیقات نوین در زمینه سبزی کاری اعم از حفاظت گیاه و افزایش تولید محصول

13- انجام تحقیقات خاص در جهت بروز کردن پژوهش های درون شیشه ای

علوم و صنایع غذایی

1- بهینه سازی تولید و روش های ارتقاء کیفیت نان

2- استفاده از فرآورده های جنبی و ضایعات کارخانه های غذایی جهت تولید محصولات غذایی و غیر غذایی با ارزش افزوده بالاتر

3- باقیمانده آلاینده ها در مواد غذایی و آب، راه های کنترل، کاهش و بررسی اثرات فرآیند بر میزان آنها

4- تولید محصولات جدید، فراسودمند، فرآورده های غنی شده و محصولات برای مصرف کنندگان خاص نظیر افراد دیابتی

5- ارتقاء کیفیت محصولات غذایی با کنترل، تعدیل و بهینه سازی روش های فرآوری

6- استخراج و استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان جایگزین افزودنی های سنتزی در مواد غذایی

7- توسعه کاربرد پوشش های خوراکی وزیست تخریب پذیر در مواد غذایی

8- مطالعه عمر ماندگاری و کیفیت میکروبی فرآورده های غذایی خام و فرآیند شده

9- توسعه و برندسازی محصولات حلال

مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

1- طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه های نیمه صنعتی در صنایع غذایی نظیر انواع خشک کن ها

2- بهینه سازی فرآیندهای استخراج ترکیبات مفید و موثر از انواع محصولات غذایی

3- بهینه سازی فرمولاسیون های استخراجی و تولید محصولات ریزپوشانی شده جهت جایگزینی ترکیبات سنتزی

4- مدل سازی و بهینه سازی فرآیندهای صنایع غذایی

گیاهپزشکی

1- کنترل بیولوژیکی آفات

2- مدیریت بیماریهای قارچی دانه های روغنی

3- مدیریت تلفیقی آفات دانه های روغنی

4- آسیب شناسی گیاهان جنگلی و فضای سبز

5- مدیریت بیماریها و آفات درختان هسته دار

مهندسی آب

1- مورفولوژِی رودخانه ها و روش های جلوگیری از بروز سیلاب و رسوب گذاری در رودخانه ها

2- مدل سازی هیدرولیکی رودخانه ها و بررسی علل تخریب سازه های تقاطعی در رودخانه ها

3- مدل سازی هیدرولوژیکی بارش- رواناب و شبیه سازی هدروگراف سیلاب

4- استفاده از پتانسیل آب های نا متعارف در کشاورزی

5- توسعه روش های نوین آبیاری و زهکشی

6- مدیریت ریسک خشکسالی

7- حفاظت از آب و خاک و بهبود کیفی آنها

8- کاربرد تکنیک های هسته ای در علوم آب

مهندسی خاک

1- تعیین سطح ویژه خاک و اثرات متقابل موثر بر جذب پتاسیم از خاک

2- بهینه سازی و ساماندهی توصیه کودی گیاهان زراعی و باغی

3- بررسی کانی شناسی خاک ها و اهمیت آنها در جنبه های مختلف زیست محیطی

4- فرسایش پذیری، حفاظت و مدیریت خاک های لسی

5- مدیریت و مطالعه نشر، پخش و پالایش ضایعات شهری، فاضلاب و پسماند

6- بررسی آلودگی و رفتار شیمیایی فلزات سنگین در خاک ها

7- بررسی کیفیت خاک و کربن آلی در اراضی شیبدار در رابطه با تغییر کاربری

8- استفاده از روش های نوین در تهیه و به روز کردن نقشه های خاک استان

9- کاربرد روش های زیست پالایی

10- نقش میکرو ارگانیسم ها در فراهمی عناصر غذایی در گیاه

11- خاک های قدیمی و اهمیت آنها در مطالعات اقلیم گذشته

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

1- بهینه سازی ماشین های کشاورزی در خصوص مصرف انرژی و کیفیت کار

2- توسعه اتوماسیون الکترونیکی و ماهواره ای در تولید محصولات کشاورزی

تغذیه دام و طیور

1- شناسایی، ارزیابی و فرآوری خوراک ها به منظور افزایش ارزش تغذیه ای و استفاده بهینه در تغذیه دام و طیور

2- تعیین احتیاجات غذایی در شرایط مختلف محیطی و تغذیه ای به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات دام و طیور

3- بررسی عوامل موثر بر کارکردهای دستگاه گوارش مانند شناسایی میکروارگانیسم های دستگاه گوارش، آنزیم ها و بافت ها به منظور حفظ سلامت دستگاه گوارش و بهبود تولیدات دام و طیور

4- تعیین اثرات آلوده کنندهای غذایی و تنش های زیستی و غیر زیستی بر عملکرد و کیفیت تولیدات دام و طیور

5- بهینه سازی و بررسی کمی و کیفی آب های مصرفی در پرورش دام و طیور

فیزیولوژی دام وطیور

1- مطالعه تاثیر عوامل محیطی بر جنبه های مختلف فیزیولوژی دام و طیور به منظور ارتقاء کارایی های سیستم های پرورش

2- بررسی نقش گیاهان دارویی در بهبود سیستم ایمنی، کاهش استرس های فیزیولوژیکی و امکان جایگزینی آنها با آنتی بیوتیک ها

3- اسفاده از فایتوژنیک ها(گیاهان دارویی) در تغییر لور میکروبی دستگاه گوارش، کاهش پاتوژن هاو تولید حیواناتی با خواص درمانی (غذادرمانی)

4- مطالعه توکسین ها بر عملکرد فیزیولوژیکی و راندمان رشد و باروری حیوانات اهلی

5- بررسی اثر سینرژیسمی افزودنی های غذایی بر کارایی سیستم های بدن و مطالعه بهبود دهنده های رشد و سلامت

6- بررسی خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و منی دام و طیور به منظور نگهداری کوتاه مدت (مایع) و طولانی مدت (منجمد) و استفاده از ترکیبات زیست فعال گیاهی در بهبود اسپرم و نگهداری آن

7- بررسی روش های تلقیح مصنوعی و افزایش راندمان باروری دام و طیور

8- بررسی روش های نگهداری طولانی مدت سلول های حیوانی( اسپرم، اوووسیت و جنین) به منظور تشکیل بانک ژن

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

1- بررسی مقایسه ای ژنوم دام و طیور بومی منطقه و کشور با استفاده از نشانگرهای مولکولی

2- بررسی ارتباط چند شکلی ژن های کاندید با صفات اقتصادی دام و طیور بومی و اصلاح شده

3- بررسی سطح تنوع ژنتیکی و میزان همخونی گله های دام و طیور بومی و اصلاح شده با استفاده از اطلاعات شجره و نشانگرهای مولکولی مختلف

4- تخمین پارامترهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی در دام و طیور بومی و اصلاح شده

5- بررسی بین ژن های صفات اقتصادی دام و طیور بومی و اصلاح شده

6- برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات اقتصادی در جوامع مختلف دام و طیور بومی و اصلاح شده

7- بررسی اثرات آمیخته گری بر صفات اقتصادی دام و طیور بومی

8- بررسی اثرات همخونی بر صفات اقتصادی در جوامع مختلف دام و طیور بومی و اصلاح شده

9- طراحی و بدست آوردن ضرائب اقتصادی شاخص انتخاب در جوامع مختلف دام و طیور بومی و اصلاح شده

10- تعیین ژن های اصلی( Major genes ) موثر بر صفات اقتصادی در جوامع مختلف دام و طیور بومی و اصلاح شده

مدیریت دامپروری

1- استفاده از سیستم های نوین مدیریتی در استفاده از عوامل تولید به منظور رشد و افزایش کمی و کیفی و اقتصادی تولیدات دامی

2- نقش مدیریتی تغذیه ای، تولید مثلی و اصلاح نژادی در بهبود بازده تولیدات دامی

مرتعداری

1- شناسایی علمی جوامع گیاهی و اکو سیستم های مرتع

2- اصلاح و توسعه روش های بهره برداری از مراتع، مدیریت آب و خاک مرتع و بهره برداری غیر علوفه ای و چند منظوره مراتع

3- بهبود شیوه های تامین علوفه مورد نیاز دام

4- شناخت و توسعه ذخایر ژنتیکی مراتع

5- شناخت و تبیین رابطه بین انسان و طبیعت ( نظام های بهره برداری مرتع، دانش بومی مربوط به عرضه مراتع)

6- بهبود روش های ارزیابی و اندازه گیری مرتع

شیلات

1- کاربرد ژنتیک در شناخت جمعیت ها و اصلاح ساختار آنها

2- ارتقاء و بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی

3- تولید و بازسازی ذخایر دریایی خزر با تاکید بر ماهیان

4- بررسی توان تولید منابع آبی با تاکید بر منابع شمال کشور

5- ارزیابی کارآیی ادوات صیادی و استاندارد سازی آنها

محیط زیست

1- پایش و اندازه گیری هماهنگی برنامه ریزان محیط زیست با دیدگاه های متخصصان دانشگاهی

2- بررسی شناسایی و مدل سازی تنوع زیستی استان و کشور

3- مدل سازی وضعیت تخریب طبیعی در استان و کشور

4- پیش بینی تاثیر اقلیم بر وضعیت منابع طبیعی در استان و کشور

5- بررسی کیفیت تفرج گاه های طبیعی و گردشگری در استان و کشور

6- راهکارهای ارتقاء طرح ریزی و مدیریت مناطق حفاظت شده

7- مطالعه آلودگی های محیط زیست

8- مطالعه بیماری ها و سلامت حیات وحش

آبخیزداری

1- شناسایی و تعیین قابلیتها و محدودیت های حوضه های آبخیز و مدیریت آنها

2- تعیین شاخص های سلامت و پهنه بندی آبخیزها

3- تلفیق شاخص ها و اولویت بندی مدیریتی آبخیزها

4- تهیه ابزارهای نرم افزاری به منظور ارزیابی شرایط آبخیزها

5- تدوین و ارائه استراتژی های مدیریت جامع آبخیزها

6- توسعه سامانه های پشتیبان تصمیم برای مدیریت جامع آبخیزها

7- مدل سازی برآورد فرسایش خاک و رسوب دهی آبخیزها

8- پهنه بندی خطر فرسایش خاک

9- مدل سازی هیدرولوژیکی آبخیزها

10- پهنه بندی خطر سیلابها

11- شناسایی شیوه های مختلف مشارکت و تدوین راهنمای جلب مشارکت مردم در مدیریت آبخیزها

12- توسعه مدل ها و معادلات آمایشی خطر مدار در استان گلستان

13- شناسایی منابع آلاینده آب های سطحی و زیرزمینی استان گلستان و ارائه راهکارهای پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی ها با تکیه بر آلاینده های غیر نقطه ای

14- اثرات تغییر اقلیم بر منابع محیطی ( آب، خاک و گیاه) استان گلستان

مدیریت مناطق بیابانی

1- توسعه روش های مختلف احیاء اراضی بیابانی استان گلستان

2- اصلاح و بهره برداری از منابع خاک و آب دارای محدودیت شوری در مناطق خشک و نیمه خشک

3- بررسی زمینه های استفاده از آب دریای خزر برای احیاء اراضی استان گلستان

4- تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاک و پدیده بیابان زایی

5- توسعه و ارزیابی مدل های بیابان زایی

6- تدوین راهنمای مدیریت یکپارچه خطرات محیطی استان گلستان

7- توسعه مدل های پیش بینی خشکسالی

8-پهنه بندی خطر خشکسالی ها در استان گلستان

مهندسی چوب و کاغذ

1- توسعه منابع تولید فرآورده های سلولزیاعم از پسماندهای کشاورزی، منابع بازیافتی و سایر منابع جدید

2- نانو تکنولوژی در صنایه چوب و کاغذ

3- تکنولوژی ساخت فرآورده های پاک ( دوستدار محیط زیست)

4- بررسی امکان استفاده و اصلاح گونه های سریع الرشد

5- فن آوری ها و مواد نوین و الگوبرداری از آن ها در احداث بناهای مقاوم به زلزله

 اولویت های راهبردی در علوم میان حوزه ای

الف- ریزفناوری از جمله نانو مواد، ادوات، تجهیزات ساخت و شناسایی

ب- زیست فناوری شامل کاربردها در سلول های بنیادین، علوم ژنتیک باکتری ها و ویروس ها

پ- فناوری هسته ای مشتمل بر انرژی هسته ای و کاربردها در کشاورزی

ت- انرژی به ویژه منابع هیدرات های کربن و انرژی های نو وتجدید پذیر زیستی، مدیریت پسماندها، بازیافتو تبدیل انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در کشاورزی

ث- گیاهان دارویی در کشاورزی

ج- ساخت وتولید پیشرفت به ویژه اتوماسیون، روباتیک و فناوری های جدید در ماشین آلات کشاورزی


10045 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو