صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400
 مقدمه

یکی از رسالت های دانشگاه علاوه بر تعلیم و آموزش نیروی انسانی و تربیت محقق، انجام تحقیق وپژوهش است. درداخل دانشگاه طرح های تحقیقاتی مختلفی همچون طرح های تحقیقاتی داخلی، خارجی، ملی، بین المللی و پروژه های تحصیلات تکمیلی انجام می شود که در این آیین نامه فقط ضوابط مربوط به به طرح های تحقیقاتی داخلی دانشگاه تدوین شده است. طرح های تحقیقاتی داخلی آن دسته از طرح هایی هستند که تمام بودجه آنها از طریق اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه تامین می شود.

اهداف اصلی طرح های تحقیقاتی داخلی رشد و توسعه تحقیقات، انجام طرح های بنیادی، کاربردی ویا توسعه ای، حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مورد علاقه اساتید، فراهم کردن زمینه برای همکاری مترک بین اعضای هیات علمی، بهره بردری هدف دار از تجهیزات و منابع موجود در دانشگاه، توسعه و تامین امکانات پژوهشی، حمایت از پروژه های تحصیلات تکمیلی و فراهم کردن بستز مناسب جهت رفع نیازهای جامعه می باشد.

روند تصویب و اجرا

1- بررسی و تصویب اولیه پیشنهاده طرح از نظر تخصصی و لزوم انجام آن با توجه به اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه در شورای گروه

2-  بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده

3- بررسی و تصویب نهایی در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه

4- ابلاغ تصویب طرح به مجری جهت انجام طرح مطابق پیشنهاده طرح با اطلاع و هماهنگی ناظر

5- تاریخ شروع طرح تاریخ تصویب آن در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه است و مجری طرح باید مطابق پیشنهاده طرح هزینه های مربوط به انجام طرح را مطابق مجموعه مقررات پژوهشی دانشگاه از پژوهانه خود پرداخت نماید.

6- درخواست تمدید مدت اجرای طرح با درخواست مجری و تکمیل فرم تمدید طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.

7- مجری طرح باید گزارش نهایی طرح را مطابق پیشنهاده طرح پس از تایید ناظر تحویل مدیر گروه دهد تا مطابق مجموعه مقررات پژوهشی دانشگاه عمل شود.

8- تصویب اختتام طرح در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه انجام می شود.

 آمار طرح های تحقیقاتی داخلی

- طرح های تحقیقاتی سال 1391

- طرح های تحقیقاتی سال 1390

- طرح های تحقیقاتی سال 1389

- طرح های تحقیقاتی سال 1388

- طرح های تحقیقاتی سال1387

- طرح های تحقیقاتی سال 1386 و ماقبل

4229 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو