صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

پنجشنبه 8 اسفند 1398
مقدمه

انجام پژوهش های گروهی دارای مزایای زیادی نسبت به پژوهش های فردی است. با انجام تحقیقات گروهی می توان به موضوع های پیچیده بین رشته ای بنیادی و یا کاربردی مورد نیاز بخش های مختلف جامعه پرداخت و زمینه لازم را برای شکل گیری کارهای پژوهشی مشترک و در نهایت ایجاد قطب های علمی و واحدهای پژوهشی در دانشگاه فراهم آورد. از این رو این آیین نامه برای تشکیل هسته های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی واجد شرایط تنظیم و به اجرا گذاشته می شود.

تعریف هسته پژوهشی

به مجموعه ای متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه و تعدادی محدود از اعضای خارج از دانشگاه که دارای سابقه و تجربه پژوهشی اند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب فعالیت های علمی دارند، هسته پژوهشی گفته می شود. اعضای هسته می توانند از گروه های آموزشی مختلف باشند.

هدف

1-1- تهیه بستر مناسب برای انجام تحقیقات گروهی سازمان یافته و هدف دار که نیاز به تخصص های مختلف دارد.

2-1 - انجام دادن پژوهشی های برنامه محور، در جهت افزایش توان و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و دستیابی روز افزون به یافته های علمی نوین و ارتقای سهم دانشگاه در گسترش مرزهای دانش.

3-1 - انجام دادن پژوهش هایی که به حل معضلات اساسی کشور کمک می کند.

4-1 - جذب اعتبارات پژوهشی از خارج دانشگاه.

هسته های پژوهشی تشکیل شده در دانشگاه

 ردیف عنوان هسته پژوهشی
مدیر هسته پژوهشی
اعضای هسته پژوهشی
دانشکده
تصویب شورای پژوهشی
 1 فرآیند پس از برداشت گیاهان دارویی و معطر
دکتر عظیم قاسم نژاد
خدایار همتی-عباس رضایی اصل-مرتضی خمیری-وحید اکبرپور
 تولید گیاهی
 1387/7/29
 2  هیدرولیک دکتر امیر احمد دهقانی
مهدی مفتاح-ابوالفضل مساعدی-عبدالرضا ظهیری-ابراهیم یخکشی-موسی حسام-ابوطالب هزارجریبی-حسین شریفان-مهدی ذاکری نیا
مهندسی آب و خاک
1387/7/29
 3 بهینه سازی مصرف آب
دکتر موسی حسام
ابوالفضل مساعدی-عبدالرضا ظهیری-علیرضا کیانی-ابوطالب هزارجریبی- حسین شریفان-مهدی ذاکری نیا-مهدی مفتاح-امیر احمد دهقانی
مهندسی آب وخاک
1387/7/29
 4 پرورش و اصلاح نژاد بلدرچین
دکتر سعید زره داران
سعید حسنی-مجتبی آهنی آذری-محمود شمس شرق-بهروز دستار-فیروز صمدی-یوسف جعفری آهنگری-علیرضا خان احمدی- رضا مبصری
علوم دامی
1388/2/21
 5 گونه های چوبی سبک صنعتی
دکتر ابوالقاسم خزاعیان
تقی طبرسا- علی رفیقی- علیرضا شاکری- محراب مدهوشی
مهندسی چوب و کاغذ
1388/9/2

4284 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو