صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400
مقدمه

انجام پژوهش های گروهی دارای مزایای زیادی نسبت به پژوهش های فردی است. با انجام تحقیقات گروهی می توان به موضوع های پیچیده بین رشته ای بنیادی و یا کاربردی مورد نیاز بخش های مختلف جامعه پرداخت و زمینه لازم را برای شکل گیری کارهای پژوهشی مشترک و در نهایت ایجاد قطب های علمی و واحدهای پژوهشی در دانشگاه فراهم آورد. از این رو این آیین نامه برای تشکیل هسته های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی واجد شرایط تنظیم و به اجرا گذاشته می شود.

تعریف هسته پژوهشی

به مجموعه ای متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه و تعدادی محدود از اعضای خارج از دانشگاه که دارای سابقه و تجربه پژوهشی اند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب فعالیت های علمی دارند، هسته پژوهشی گفته می شود. اعضای هسته می توانند از گروه های آموزشی مختلف باشند.

هدف

1-1- تهیه بستر مناسب برای انجام تحقیقات گروهی سازمان یافته و هدف دار که نیاز به تخصص های مختلف دارد.

2-1 - انجام دادن پژوهشی های برنامه محور، در جهت افزایش توان و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و دستیابی روز افزون به یافته های علمی نوین و ارتقای سهم دانشگاه در گسترش مرزهای دانش.

3-1 - انجام دادن پژوهش هایی که به حل معضلات اساسی کشور کمک می کند.

4-1 - جذب اعتبارات پژوهشی از خارج دانشگاه.

هسته های پژوهشی تشکیل شده در دانشگاه

 ردیف عنوان هسته پژوهشی
مدیر هسته پژوهشی
اعضای هسته پژوهشی
دانشکده
تصویب شورای پژوهشی
 1 فرآیند پس از برداشت گیاهان دارویی و معطر
دکتر عظیم قاسم نژاد
خدایار همتی-عباس رضایی اصل-مرتضی خمیری-وحید اکبرپور
 تولید گیاهی
 1387/7/29
 2  هیدرولیک دکتر امیر احمد دهقانی
مهدی مفتاح-ابوالفضل مساعدی-عبدالرضا ظهیری-ابراهیم یخکشی-موسی حسام-ابوطالب هزارجریبی-حسین شریفان-مهدی ذاکری نیا
مهندسی آب و خاک
1387/7/29
 3 بهینه سازی مصرف آب
دکتر موسی حسام
ابوالفضل مساعدی-عبدالرضا ظهیری-علیرضا کیانی-ابوطالب هزارجریبی- حسین شریفان-مهدی ذاکری نیا-مهدی مفتاح-امیر احمد دهقانی
مهندسی آب وخاک
1387/7/29
 4 پرورش و اصلاح نژاد بلدرچین
دکتر سعید زره داران
سعید حسنی-مجتبی آهنی آذری-محمود شمس شرق-بهروز دستار-فیروز صمدی-یوسف جعفری آهنگری-علیرضا خان احمدی- رضا مبصری
علوم دامی
1388/2/21
 5 گونه های چوبی سبک صنعتی
دکتر ابوالقاسم خزاعیان
تقی طبرسا- علی رفیقی- علیرضا شاکری- محراب مدهوشی
مهندسی چوب و کاغذ
1388/9/2

4803 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو