صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400

پژوهانه دانشجویان دکتری


مقدمه

دانشجویان دکتری که دارای کلیه شرایط ذکر شده در شیوه­نامه اجرایی طرح پژوهانه به شماره 7548/3 مورخ 21/11/1388 باشند می­توانند از اعتبار تخصیص یافته به اجرای طرح استفاده نمایند.


شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکتری


روند مراحل درخواست

1- دانشجویان دکتری واجد شرایط استفاده از اعتبار پژوهانه باید پس از دفاع و تصویب رساله اطلاعات درخواستی را در پایگاه پژوهشگاه و مدارک علمی ایران با آدرس http://thesis.irandoc.ac.ir ثبت نمایند. تاریخ تائید پیشنهاده رساله دانشجو نباید بیش از 5 نیمسال از شروع تحصیل دوره دکتری باشد.


2- دانشجوی متقاضی استفاده از اعتبار پژوهانه باید پس از ثبت اطلاعات، فرم درخواست ثبت پژوهانه را تکمیل و همراه مدارک مشخص شده در فرم تحویل مدیر امور پژوهشی دانشگاه دهد.


3- پس از اعلام شرایط دانشجویان مشمول پژوهانه در هر مرحله از طرف دفتر سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی امور پژوهشی وزارت، مدارک تحویلی در امور پژوهشی بررسی و تائید اطلاعات انجام می­شود.


4- دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از پژوهانه باید قبل از پایان تاریخ­های اعلام شده از طرف وزارت در هر مرحله، مدارک مربوطه را تحویل امور پژوهشی دانشگاه دهند. چنانچه مدارک دانشجو پس از تاریخ­های اعلامی در هر مرحله دریافت شود امکان تائید اطلاعات توسط دانشگاه در پایگاه ایران داک وجود ندارد.


5- پس از تخصیص اعتبار پژوهانه و اعلام اسامی دانشجویان مشمول پژوهانه از طرف وزارت، دانشجو باید مطابق شیوه­نامه اجرای طرح پژوهانه نسبت به دریافت آن اقدام نماید.


6- دانشجو باید حداکثر ظرف مدت 4 نیمسال تحصیلی از زمان تصویب پیشنهاده رساله نسبت به انجام رساله و دفاع از آن اقدام نماید.


7- فرم­های مربوط به پژوهانه دانشجویان دکتری در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه (بخش فرم­ها) موجود است.


فراخوان مراحل پژوهانه

دانشجویان برای اطلاع در مورد مراحل پژوهانه به پایگاه http://www.rppc.msrt.ir مراجعه نمایند.

مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم، مرحله پنجم، مرحله ششم، مرحله هفتم

دانشجویان معرفی شده از طرف دانشگاه


- مرحله اول: پرستو پورعاشوری


- مرحله دوم: -


- مرحله سوم: شفق رشتگار، طاهره باقری، الیاس سلطانی، نبی خلیل اقدم، رضا دهقان بیدگلی


- مرحله چهارم: وحید وزیری، معظمه کردجزی، سید نصراله حسینی، سید رحمان جعفری پطرودی


- مرحله پنجم: جهانگیر محمدی، مجتبی امیری، بهمن پری­زادیان کاوان


- مرحله ششم: سمانه اربابی، رضا میرشکار، مینا یوسفی راز، وحید مداح، امیر دارای گرمه­خانی، آزاده سلیمی هیزجی


- مرحله هفتم: زهره سعیدی، کاوه رحمان فرح، محبوبه کشیری، سمیه پاشایی، اکرم احمدی، رقیه صفری، علی خسروی


6226 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو