صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

دوشنبه 28 آبان 1397

کارکنان دفتر مدیریت امور پژوهشی

مهسا دومهری
کارشناس طرح های تحقیقاتی
288
32242439
--
--

علی صانعی
اپراتور
--
--
--
--

سعید صفری
مسئول دبیرخانه
--
--
--
--

2888 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو