صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

يكشنبه 30 ارديبهشت 1397
 نام و نام خانوادگی
 پست سازمانی
 شماره تماس
 مینا فرج زاده
 کتابدار-سفارشات و پایگاه های اطلاعاتی
 32437612
صدیقه آبشناس
 کتابدار
32437612 
فاطمه عباسی
 کتابدار-فهرست نویس
داخلی 376 
حجت ناصری
کتابدار - فهرست نویس
32437612 
منیره گرزین
کتابدار - مرجع
داخلی 203
محمد قلیچ
کارمند - کتابخانه پردیس
32457061
خیرالنسا ایزدپناه
کارمند - مخزن
32457061 
سمانه نظر نوکنده
کتابدار- پردیس
32457061
علیرضا شیخی
کارشناس مرکز نشر
32437613 
مسعود حسام
خدمات
داخلی 495 
سمانه منقوش
خدمات
داخلی 495 
معصومه ایمن طلب
کارشناس دفتر مجلات
32430522
اعظم قلی زاده
کارشناس دفتر مجلات
32430522
هادی کرمی
خدمات
32430222

2952 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو