صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 17 ارديبهشت 1400

لیست تماس معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

دکتر حمیدرضا رضایی

معاون پژوهش و فناوري

32242438

330

32225989

مریم حاجیلر

مسئول دفتر حوزه پژوهشی

32242438

330

32225989

مرتضی فولادی

کارشناس برنامه های اجرایی حوزه پژوهشی

32242439

291

32225989

سعید صفری

دبیرخانه پژوهشی

32242438

329

32225989

دکتر جاوید قرخلو

مدیر امور پژوهشی

32242439

288

32225989

مهسا دومهری

کارشناس امور پژوهشی

32242439

288

32225989

دکتر جاوید قرخلو

مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت

32242439

288

32225989

محمد اخلی

کارشناس امورفناوری و ارتباط با صنعت

32269320

287

32225989

صدیقه وحیدی فر

کارشناس امورفناوری و ارتباط با صنعت

32242439

288

32225989

مریم رضایی

کارشناس کلینیک مادرتخصصی کشاورزی

32237542

--

32237542

دکتر محمد شریف شریف زاده

مدیر امور کارآفرینی

32251710

287

32225989

سید محمد موسوی

کارشناس کارآفرینی

32269320

287

32225989

دکتر فرهاد خرمالی

مدیر دفتر همکاری های روابط بین الملل

32245575

284

32225989

الهام مهینی

کارشناس روابط بین الملل

32245575

284

32225989

دکتر محمدهادی پهلوانی

مدیر دفتر مجلات

32427611

400

32427611

اعظم قلی زاده

کارشناس دفتر مجلات

32430522

496

32430522

معصومه ایمن طلب

کارشناس دفتر مجلات

32430522

493

32430522

دکتر محمدهادی پهلوانی

مدیر کتابخانه و مرکز نشر

32437611

400

32437611


کارشناس مسئول کتابخانه

32437612

394

32437612


کارشناس سفارشات

32437612

494

32437612

فاطمه عباسی

کارشناس خدمات فنی و نمایه سازی

32437612

376

32437612


کتابدار بخش نشریات

32437612

377

32437612

فرشته ایزدپناه

کتابدار بخش امانت

32457061

375

32457061

منیره گرزین

کتابدار بخش نشریات و پایان نامه ها

32457061

203

32457061


کتابدار بخش امانت

32457061

472

32457061

محمد قلیچ

کتابدار بخش امانت

32457061

472

32457061

علیرضا شیخی

کارشناس مرکز نشر

32437613

386

32437613

دکتر حمیده علاالدین

مدیر گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

32423242


32225989


کارشناس نرم افزار

32245574

266

32225989

محبوبه عقیلی

کارشناس سایت مرکزی کامپیوتر

32437610

324

32225989

آرش اسماعیل پور

کارشناس شبگه

32437610

324

32225989

دکتر سید رضا هاشمی

مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

32262008

255

32240013

رویا ریاحی

کارشناس مرکز رشد

32240013

255

32240013

امید رضا رستاقی

کارشناس مرکز رشد

32262008

255

32240013

دکتر حسین یوسفی

مدیر آزمایشگاه مرکزی

32423221

372

32440247

مینو رستگار

کارشناس آزمایشگاه

32440247

221

32440247

محمدرضا شکوری

کارشناس آزمایشگاه

32423221

221

32440247


 
2603 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو